Kurser och Utbildningar

Höstens yogakurs hålls söndagar kl.12.00-14.00 med start 25 augusti och avslutning 15 december. Uppehåll v. 36 och 44. Kurspris för 15 tillfällen är 3750 kr. Drop- in i mån av plats för 300 kr.

Varje undervisningstillfälle använder asana, pranayama och mudra för att nå specifika öppningar i kroppen, samt stärka och rena densamma. Chantande av mantra, mytologiskt berättande och djupgående filosofi tar även stor plats, alltsammans tillgängligt, humoristiskt och ömt presenterat, med intresse för gruppens gemensamma mål och välbefinnande i centrum. Du är varmt välkommen att kontakta mig för anmälan.

Utbildning i Yogans Historia, Filosofi och Mytologi (Online-undervisning)

Det var med stor glädje som jag under våren 2018 startade en banbrytande teoretisk utbildning som riktade sig till yogalärare eller utövare som ville fördjupa sin förståelse för den yogiska traditionen (eller mer korrekt; traditionerna). Under 2019 erbjuder jag en möjlighet att gå kursen online, för dig som inte hade möjlighet att vara med under den första omgången.

Under utbildningens gång studerar vi yogans komplexa historia, samband och dissonans mellan olika klassiska texter (Patanjalis Yoga Sutra, Bhagavad-Gita, Ramayana, Vijnana Bhairava Tantra m.fl), djupdyker i den mytologiska skatt som är kopplad till yogatraditionerna och utforskar olika sätt att förhålla sig till berättelser och gudomar. Vi närmar oss även de olika filosofiska skolorna (Samkhya, Vedanta, Kashmir Shaivism) för att se på vilket vis de kan aktualiseras i våra liv idag, om de alls angår oss?

Som religionsvetare och yogalärare erbjuder jag en unik kombination av klarsynt kritik och devotionellt djup. Min önskan är att vi både betraktar traditionerna med förståelse för deras ursprungliga kontext, i ljuset av vår kontemporära praxis och med en villighet att smaka på vad de faktiskt har att erbjuda.

För mer information och en kort introduktionsvideo, besök:

https://saraswati-studies.teachable.com/

Fördjupningskurs i Klassisk Tantra

Under hösten 2019 erbjuder jag en fördjupningskurs i vad som kallas Kashmir Shaivism, eller icke-dualistisk Saiva Tantra, där vi kommer att studera några av de mest framstående och djupt transformativa texter traditionen har frambringat (Siva Sutras, Spanda Karika och Pratyabhijna Hrdayam). 

Den här kursen är för dig som är nyfiken på klassisk tantra men finner texterna svårförståeliga, för dig som redan studerar klassisk tantra men vill gå djupare och för dig som helt enkelt fascineras av tanken på att hela världen kan bestå av en kombination av medvetande och energi, som oupphörligen pulsar oss alla in i manifestation!

Eftersom det här är en holistisk tradition som påverkar alla delar av våra liv och som måste erfaras för att förstås, ses vi inte endast för textstudier och föreläsningar, utan för somatisk utforskning, asana, meditation, chanting och mudra. Preliminära datum är lördagarna 21 sep, 19 okt, 23 nov, 14 dec) mellan kl. 15-18. Kursen kostar 2400 kr och du är varmt välkommen att kontakta mig för anmälan och frågor.