Kurser och Utbildningar

Terminskurs Yoga & Meditation 

Varje undervisningstillfälle använder asana, pranayama och mudra för att nå specifika öppningar i kroppen, samt stärka och rena densamma. Chantande av mantra, mytologiskt berättande och djupgående filosofi tar även stor plats, alltsammans tillgängligt, humoristiskt och ömt presenterat, med intresse för gruppens gemensamma mål och välbefinnande i centrum.

Just nu erbjuder jag inga veckobaserade terminskurser eftersom jag arbetar på min avhandling vid Umeå Universitet. Men om du vill ta klass för mig online finner du mängder av möjligheter här

 

Bhagavad Gita- the song of the Blessed One (online via zoom)

 

Better one’s own duty, though imperfect

Than the duty of another well performed;

Performing the duty prescribed by one’s own nature,

One does not incur evil (Bhagavad Gita 18.47)

 

Få texter berör, upprör och vägleder som Bhagavad Gita, ofta översatt till ”herrens sång”. Verket utgör en del av världens längsta epos Mahabharata och skrevs ner för första gången kring 300-talet f.v.t. Det är en text om tvivel, plikt och rättrådighet och därför angår den oss även idag, så långt från sin ursprungliga kontext, både geografiskt, religionshistoriskt och tidsmässigt. 

Bhagavad Gita kan läsas både som filosofisk undervisning, poesi och historisk skildring. I den här kursen, som kommer att ges under våren 2023, kommer vi att studera den för dess skönhet, visdom och oefterhärmliga vis att lägga fram yogisk doktrin. 

Texten inleds med att huvudrollsinnehavaren, Arjuna, blickar ut över ett slagfält han inte vill strida på och modfälld lägger ned sina vapen. Arjunas upplevelse är i princip- ”vad jag än gör så blir det fel, så jag väljer att inte göra något.” Men i sitt desperata tillstånd, full av tvivel, är han också redo att bli undervisad. Och det blir han, av Gud själv, som tagit formen av hans släkting och vän, Krishna.

Genom Bhagavad Gitas berömda rader tas vi med på en resa, inte bara genom en religionshistorisk miljö där allt fler människor avgett uppgivelselöften och behövde lockas tillbaka till sina kollektiva och personliga plikter (dharma) men genom en människas inre frågor om vad som egentligen är bäst- att agera eller att låta bli, om hur verkligheten är uppbyggd, om varför vi gör saker trots att vi inte vill och hur vi når befrielse.

Under 5 fredagar: 3 februari, 3 mars, 24 mars, 21 april och 12 maj, ses vi mellan kl.10-11.30 på zoom för att studera den här storslagna texten och dess 18 kapitel. Kan du inte vara med live kan du självklart ta del av inspelningen i efterhand. Kostnaden för hela kursen är 1950 kr. Skriv till tovaolsson@gmail.com för anmälan och frågor. 

 

  Vijnana Bhairava Tantra- tantrisk meditation i vardagen (självstudier online)

Letar du efter effektiva och inspirerande meditationstekniker, som också grundas i en filosofisk världsbild som passar den samtida människan? Då är det här kursen för dig!

Vijnana Bhairava Tantra, som kan översättas till ”Guds mystiska visdom” eller ”det gudomliga medvetandet” är en av de mest berömda tantriska texterna och meditationsmanualerna. Den innehåller inte mindre än 112 olika meditationstekniker (eller ”typer av yoga”) som ges rakt ur Shivas mun, för allas vår befrielse! Och teknikerna är förvånansvärt simpla, om än inte enkla att bemästra. Ofta kallas de ”mikromeditationer” eftersom de kan utföras var som helst, när som helst. Med andra ord- mitt i din vardag. 

I början av texten frågar gudinnan Parvati/ Shakti (som är en bild för vår egen energi och kreativa kapacitet) sin make Shiva (som representerar medvetandets grund) hur en når honom och lär känna hans sanna natur. Han svarar att vägen till honom är genom henne. Eftersom Shakti är all energi, vare sig i manifesterad eller omanifesterad form, säger han med andra ord:

Vilket sinnestillstånd och vilken livssituation du än befinner dig i – därifrån når du mig.

Kursen gavs live online under vårvintern 2022 och finns nu tillgänglig för självstudier här

Kundalini Shakti- den inre gudinnan (självstudier online)

I samtida yoga förknippas kundalini ofta med Yogi Bhajans egentillverkade yogaform. Men begreppet återfinns i tantriska och yogiska texter från 800-talet och framåt som en beskrivning på en inre, andlig kraft som, när den väcks, gudomliggör utövaren. 

Under kursen, som ursprungligen hölls som ett online-retreat strax innan vintersolståndet 2021,  studerar vi olika traditioners förståelse av kundalini, samt praktiker genom vilka vi arbetar med henne. Hur ser olika typer av kundalini-utveckling ut och vad blir dess konsekvens?

För att få en både lättfattlig och djupgående förståelse för ”den inre gudinnan” arbetar med några av de tio tantriska visdomsgudinnor som går under namnet Dasa Mahavidyas och som jag brukar referera till som ”kundalinis olika ansikten.” Genom att arbeta med de olika gudinnorna (som alla är former av Kali) i asana, mantra, mudra, meditation och mytologi blir filosofiska och teoretiska begrepp till transformativ och förkroppsligad visdom.  

Du finner mer information här

Filosofi för Yogalärare (självstudier online)

Har du utbildat dig till yogalärare men inte fått med dig tillräckligt mycket filosofi för att känna dig trygg i din undervisning? Eller kanske längtar du bara efter att förkovra dig i yogisk filosofi och mytologi? Då är det här fördjupningskursen för dig!

Kursen ger en djupgående förståelse för de olika filosofiska system som samtida yoga inspireras av och lära dig att se skillnad på dem, så att du kan bli enhetlig i din undervisning (om du undervisar). Den är även fullpackad med inspiration från den yogiska mytologiska världen, där du får lära känna gudar och gudinnor genom berättelser, asana, mantra och meditation. 

Kursen har som  mål att expandera din förståelse för yogisk tradition, samt erbjuda pedagogiska verktyg för dig som vill bli skickligare på att inkorporera filosofi och mytologi i din yogaundervisning, för att motivera, inspirera och levandegöra.

Utbildningen hölls live via zoom fyra halvdagar under hösten 2021. Inspelningarna från de tillfällena finns tillgängliga här, för dig som vill ta del av dem i ett senare skede. Varje undervisningstillfälle innehåller 4 timmars videomaterial som blandar filosofiska föreläsningar, mytologiskt berättande, asana, mantra, meditation och pedagogiska reflektionsövningar.

 • Under det första tillfället får du lära känna Ganesha, som sitter på tröskeln till alla nya åtaganden, samt Shiva och Shakti, som koncept såväl som mytologiska karaktärer. Här får du även grundläggande kunskap om klassisk tantra (Kashmir Shaivism) och vad som skiljer den från klassisk yoga/samkhya. Du får reflektera kring vilket filosofiskt system du anser dig undervisa ifrån, om något?
 • Under det andra tillfället får du lära känna Durga, Kali, Lakshmi och gudinnetraditionen i stort. Vi talar vidare om begreppen Kundalini, Shakti och tapas och fortsätter fördjupa oss i tantrisk tradition. Du får reflektera över varför du inte bör berätta myter du inte själv har en förkroppsligad förståelse för.
 • Under det tredje tillfället får du lära känna Hanuman, Sita, Ram och de andra karaktärerna i eposet Ramayana. Vi reflekterar över den historiska kontext som myten uppstår i och när det är ok att göra sin egen uttolkning. Vi fördjupar oss i bhakti-traditionen och hängivelse som metod.
 • Under det fjärde tillfället tar vi en närmare titt på de klassiska verken Patanjalis Yoga Sutra och Bhagavad Gita. Vi undersöker hur de, på olika vis, speglar det filosofiska systemet samkhya och reflekterar kring på vilket vis de är användbara för oss som samtida yogautövare.

Du är varmt välkommen med på den här resan, som jag hoppas kommer inspirera både din egen utövning och undervisning under många år framöver! Du finner kursen här

Asana, mantra och mytologi-bibliotek (självstudier online)

Har du någonsin önskat dig ett bibliotek fullt med asana-sekvenser, mytologi, mantra, mudra och meditation som du kan återvända till närhelst du behöver inspireras? Jag har skapat just det, så att du kan hålla en regelbunden praxis hemmavid, med en variation av klasser som som passar varje sinnesstämning och som du får behålla så länge du vill.

Biblioteket innehåller 21 klasser med olika mytologiska teman och asana fokus. De allra flesta är kring 60 minuter, men några är kortare eller längre, så att du kan välja efter din tidsram för dagen. Du finner klassbiblioteket genom att klicka här

Kashmir Shaivism- hjärtat av klassisk tantra (självstudier online)

Har du någonsin funderar över vad den dansande formen av Shiva egentligen symboliserar? Eller om du redan vet det, vad mer det filosofiska system som frambringade den här utsökta ikonografin rymmer?

I den här kursen, som erbjuder en fördjupning i vad som har kallats Kashmir Shaivism, eller icke-dualistisk Saiva Tantra studerar vi med hjälp av några av de mest framstående och djupt transformativa texter tantrisk tradition frambringat; Shiva Sutras, Spanda Karika och Pratyabhijna Hrdaya. Texter som inte bara har en förmåga att revolutionera ditt inre och yttre liv, men som faktiskt övar betydligt större inflytande på dagens yogautövning än vad vi kanske tror.

Kursen är för dig som är nyfiken på klassisk tantra men kanske finner texterna svårförståeliga, för dig som redan studerar klassisk tantra men vill gå djupare och för dig som helt enkelt fascineras av tanken på att hela världen kan bestå av en kombination av medvetande och energi, som oupphörligen pulserar oss alla in i manifestation!

Eftersom det här är en holistisk tradition som påverkar alla delar av våra liv och som måste erfaras för att förstås, består kursen inte endast av filosofiska föreläsningar och textdokument utan riklig tid ges även åt meditation och mantra.

Du som går kursen får tillgång till:

 • 8 st 40 -100 minuters föreläsningar om tantrans historia och dess filosofiska begrepp. Föreläsningarna finns både som audiofil och videoinspelning och kan laddas ner.
 • 4 st unika textdokument som förklarar kontexten och betydelsen av Kashmir Shaivism som filosofi och praxis.
 • Initierade mantran ur traditionen.
 • Guidade meditationsövningar ur traditionen.
 • Ingående förståelse för texterna Shiva Sutra, Pratyabhijna Hrdaya och Spanda Karikas.
 • 2 st 30 minuters bonusföreläsningar med meditationer ur texten Vijnana Bhairava Tantra, samt ett textdokument som förklarar dess ursprung och betydelse.

Du får även hjälp med din sadhana (dagliga utövning) genom förslag och reflektionsövningar. Kursen finns tillgänglig både på engelska och svenska! Du finner mer information om kursen genom att  klicka här

Yogans Historia, Filosofi & Mytologi (självstudier online)

Det var med stor glädje som jag under våren 2018 startade en banbrytande teoretisk utbildning som riktade sig till yogalärare eller utövare som ville fördjupa sin förståelse för den yogiska traditionen (eller mer korrekt; traditionerna). Nu erbjuder jag en möjlighet att gå kursen online!

Under kursens gång studerar vi yogans komplexa historia, samband och dissonans mellan olika klassiska texter (Patanjalis Yoga Sutra, Bhagavad-Gita, Ramayana, Vijnana Bhairava Tantra m.fl), djupdyker i den mytologiska skatt som är kopplad till yogatraditionerna och utforskar olika sätt att förhålla sig till berättelser och gudomar. Vi närmar oss även de olika filosofiska skolorna (Samkhya, Vedanta, Kashmir Shaivism) för att se på vilket vis de kan aktualiseras i våra liv idag, om de alls angår oss?

Som religionsvetare och yogalärare erbjuder jag en unik kombination av klarsynt kritik och devotionellt djup. Min önskan är att vi både betraktar traditionerna med förståelse för deras ursprungliga kontext, i ljuset av vår kontemporära praxis och med en villighet att smaka på vad de faktiskt har att erbjuda.

Du studerar i egen takt och har tillgång till allt material så länge du vill. För mer information och en introduktionsvideo, klicka här

Dasa Mahavidyas- De tio tantriska visdomsgudinnorna (självstudier online)

Dasa Mahavidya betyder Tio stora Visdomar och avbildas inom Sakta Tantra som ett gäng minst sagt makabra gudinneformer. Några av dem är välkända, som Kali och Tara, andra mer obskyra, som Bagalamukhi och Matangi. Men de representerar alla både stadier i den kosmiska evolutionen såväl som den mänskliga andliga/kreativa utvecklingen.  Därför kan de kallas både kosmiska krafter, visdomsplatåer och Kundalinis olika ansikten. För dig som är intresserad av att förstå icke-dualistisk tantrisk filosofi och gudinnetraditionens mer esoteriska delar erbjuder den här kursen en möjlighet du inte vill missa! 

Genom den får du tillgång till föreläsningar, mantra, meditation,  textdokument och reflektionsövningar om varje enskild Mahavidya och den större tantriska traditionen. Som vanligt är intentionen med undervisningen inte endast att tillhandahålla och uttolka information som annars kan vara svår att nå och förstå, men att erbjuda den kunskap som befriar.

Du studerar i egen takt och har tillgång till allt material så länge du vill. Kursen finns tillgänglig både på svenska och engelska! För en introduktionsvideo och mer information, klicka här

Durga Puja och Kundalini Shakti – kraft, skönhet och visdom (självstudier online)

Navarathri betyder nio nätter och är namnet för en festival som varje år helgar just så många nätter till gudinnan Durga, hon vars namn betyder ungefär ”när vägen blir svår att vandra”. Hon som är den stora beskyddaren av de som inte kan beskydda sig själva, försvararen av rättviseprincipen. Men också vår egen inre eld, vår Kundalini Shakti, vår andliga drivkraft och vilja att vara nära det sanna, det vackra och det visa.

Under de nio dagarna, som infaller flera gånger under året med det största firandet under hösten, vördas Durga i tre olika former/aspekter. Som den kompromisslösa Kali– rytandet av frihet, som tillåter oss att bryta igenom stagnation och ignorans, hon som låter oss göra det stora offret. Som Lakshmi– förmågan att se livets skönhet, hon som ber oss att kultivera reciprocitet och vårda våra relationer. Och som Saraswati– hon som är den estetiska förfining, urskillningsförmåga och visdom som kommer genom regelbunden och hängiven praxis.

Under kursens gång kommer du att få tillgång till föreläsningar, mantran, meditationsövningar, texter samt asana- och mudra klasser för att hjälpa dig att komma i kontakt med Shakti, utifrån din nuvarande livssituation.
Ledorden transformation och integration påminner oss om att våra inre processer behöver bära frukt i vårt yttre agerande, ta plats i vår vardag. För mig är det den stora behållningen av den här typen av praxis; Gudinnans gåva om vi så vill. En inre och yttre revolution som skänker djup mening och tillit, som installerar handlingsförmåga och driv och som överväldigar oss i sin skönhet! 

Du studerar i egen takt och har tillgång till allt material så länge du vill. För mer information och en introduktionsvideo, klicka här

Modern Mystiker Helgretreat (självstudier online)

De mörka dagarna strax innan vintersolståndet undervisade jag ett retreat menat att sätta oss i relation till några av världens största andliga mystiker. Genom asana, mantra, mudra, meditation och poesi fördes deltagarna djupt in i det egna hjärtat, såväl som i dess universella motsvarighet. Nu har du möjlighet att ta del av undervisningen i efterhand.

Om du är nyfiken på hur världens mystiska traditioner relaterar till varandra och hur du kan väcka den andliga potential som är din mänskliga födslorätt, är det här ett retreat för dig. Du kan göra det över en helg eller dela upp undervisningen över en längre period. Du kan återkomma till sessionerna precis när du vill.

Kursen består 4 klasser som alla är 2 timmar långa, med tema:

 • Sri Ramakrishna och Kali
 • Lal Ded och Shiva
 • Teresa av Avila och Kristus
 • Rumi och den inre älskade

Klasserna finns både som videoupptagning och som audiofil så du kan välja att lyssna på dem, var du än befinner dig. Du får även tillgång till en Powerpoint med mantran och poesi. För mer information klicka här

Min bok ”Yoga & Tantra- historia, filosofi och mytologi”

Under sensommaren 2021 såg min nya bok äntligen dagens ljus! Jag skrev den eftersom jag upplevde att det saknades bra yogalitteratur på svenska som kombinerar ett akademiskt, kritiskt perspektiv med utövarens erfarenhet. Såhär lyder baksidestexten:

Berättelserna om hur gammal yoga som praktik är, var den uppstod och vem den tillhör är många och inte sällan motstridiga. Yogautövare måste ofta navigera genom en djungel av information för att söka svar på sina frågor. Vad är egentligen målet med yoga? När uppstod den typen av utövning som lärs ut idag? Är det relevant för samtida yogautövare att studera Yoga Sutra? Vad symboliserar de olika indiska gudarna och gudinnorna? Och hur hänger egentligen yogisk och tantrisk tradition samman?

I Yoga & Tantra- historia, filosofi och mytologi får du en lättläst och klar överblick över yogan och tantrans ursprung och historiska utveckling och en djupare förståelse för de olika filosofiska system och begrepp som används under namnet ”yogafilosofi”. Boken ger även inblick i hur yogavärldens klassiska litteratur kan förstås kontextuellt, dvs hur den relaterar till och speglar den tid och plats den uppstod i. Samt hur yogisk mytologi och dess gudomar kan användas för att sätta ord på inre upplevelser eller stärka delar av oss själva. Boken är ett måste för yogalärarutbildningar såväl som för den nyfikna yogautövaren eller vetgiriga sökaren.

Tova Olsson är yogalärare, skribent och religionsvetare. Hon har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och föreläser, samt håller utbildningar om yogans historia, filosofi och mytologi. Hon har en MA i religionshistoria från Göteborgs Universitet och skriver för närvarande på sin doktorsavhandling vid Umeå Universitet.

Boken är tillgänglig via bokhandeln. Du kan även köpa ett exemplar genom att maila mig (tovaolsson@gmail.com).

Under 2023 kom boken även ut på engelska genom det välkända indiska förlaget Motilal Banarsidass. 

Du kan beställa den engelska versionen här

Du kan även lyssna till och prenumerera på mina föreläsningar på Youtube här eller följa mig på Instagram genom @saraswati_studies. Mycket nöje!