Kurser och Utbildningar

 

Terminskurs Yoga & Meditation

Kursen hålls söndagar kl.12.00-14.00 med start 30 augusti och avslutning 13 december. Uppehåll v. 38 och v.44.

Varje undervisningstillfälle använder asana, pranayama och mudra för att nå specifika öppningar i kroppen, samt stärka och rena densamma. Chantande av mantra, mytologiskt berättande och djupgående filosofi tar även stor plats, alltsammans tillgängligt, humoristiskt och ömt presenterat, med intresse för gruppens gemensamma mål och välbefinnande i centrum.

Kurspriset för 14 tillfällen är  3750 kr och vi håller till i vackra lokaler i centrala Göteborg. Du är varmt välkommen att kontakta mig för anmälan och frågor.

Terminskurs Yoga & Meditation (Online-undervisning)

I höst har du även möjlighet att ta veckoklasser med mig online. Deltagare får en 60-90 min klass i veckan under 14 veckor, med start v.36. Du kan sedan ta klassen precis när du vill och hur många ggr du vill fram till årsskiftet.

Varje klass innehåller guidad asana, pranayama, meditation och mantra och byggs kring ett filosofiskt tema som är aktuellt i tiden och grundar den fysiska utövningen in i en känsla av sammanhang. En del klasser är mer utmanande, andra lugnare och med syfte att ge återhämtning. Men de menar alltid att grunda din närvaro i kroppen och låta dig komma hem till en plats av både stillhet och inspirerad kreativitet.

För mer information och anmälan, följ länken:

https://saraswati-studies.teachable.com/p/forkroppsligad-forstaelse/

Fördjupningskurs i Klassisk Tantra

Under våren 2021 erbjuder jag en fördjupningskurs i vad som har kallats Kashmir Shaivism, eller icke-dualistisk Saiva Tantra där vi kommer att studera med hjälp av några av de mest framstående och djupt transformativa texter traditionen har frambringat såsom Siva Sutras, Spanda Karika och Pratyabhijna Hrdayam.

Den här kursen är för dig som är nyfiken på klassisk tantra men finner texterna svårförståeliga, för dig som redan studerar klassisk tantra men vill gå djupare och för dig som helt enkelt fascineras av tanken på att hela världen kan bestå av en kombination av medvetande och energi, som oupphörligen pulsar oss alla in i manifestation!

Eftersom det här är en holistisk tradition som påverkar alla delar av våra liv och som måste erfaras för att förstås, ses vi inte endast för textstudier och föreläsningar, utan även för rörelse, meditation och mantra. 

Datum och pris kommer snart! Du är varmt välkommen att höra av dig till mig för anmälan och frågor.

Wisdom Workshops

Under hösten 2020 erbjuder jag en bunt möjligheter till fördjupning inom specifika delar av yogisk mytologi och filosofi. Kanske är du yogalärare som vill bottna bättre i din egen undervisning eller utövare som vill förkovra dig för ditt eget höga nöjes skull. Oavsett utlovas både stimulans för hjärna och hjärta. Filosofiska diskussioner och mytologiskt berättande varvas med fysisk rörelse (asana), meditation och mantra. 

26 september kl. 14-17. Patanjalis Yoga Sutra

Kom och lär dig hur just den här texten kom att få en så uppburen status i västerländskt yoga kanon och spridning över hela världen. Vi diskuterar huruvida den är en lämplig manual för samtida yogautövare, hur den definierar begreppet yoga, samt hur den beskriver målet med yoga praxis. Deltagare får även en grundläggande förståelse för det filosofiska system; Samkhya, som texten utgår ifrån. Vi praktiserar med en uppsättning av dess tekniker och utforskar deras effekt. 

17 oktober kl.14-17. Devi Mahatmya

Kom och lär dig om texten som ligger till grund för nästan all gudinne-mytologi som återfinns i samtida yoga. Vi diskuterar betydelsen av berättelserna och de olika gudinnorna, och får en djupare förståelse för kundalini som begrepp och erfarenhet. Deltagare får även en grundläggande överblick över de traditioner som kallas sakta tantra. När vi ses är vi i inledningen av höstens Navarathri – en nio dagars festival till gudinnan Durga, då texten reciteras av miljoner utövare. Vi praktiserar med mantran och tekniker från texten och den större gudinnetraditionen.

21 november kl.14-17. Bhagavad-Gita

Kom och lär dig om textens historiska kontext och hur den har använts av filosofer, rebeller och pacifister genom tiderna. Vi diskuterar dess placering i centrum av världens största epos, Mahabharata och betydelsen av dharma och karma. Vi studerar även textens definition av begreppet yoga och vad som anses vara målet med en yogautövning. Vi praktiserar i inspiration av berättelsen om Arjuna och Krishna, samt några av textens mest kraftfulla versrader.

Varje workshop kostar 500 kr. Väljer du att delta på samtliga betalar du 1200 kr. Du är varmt välkommen med dina frågor och din anmälan.

Dasa Mahavidya- De tio tantriska visdomsgudinnorna (Självstudier Online)

Dasa Mahavidya betyder Tio stora Visdomar och avbildas inom Sakta Tantra som ett gäng minst sagt makabra gudinneformer. Några av dem är välkända, som Kali och Tara, andra mer obskyra, som Bagalamukhi och Matangi. Men de representerar alla både stadier i den kosmiska evolutionen såväl som den mänskliga andliga/kreativa utvecklingen.  Därför kan de kallas både kosmiska krafter, visdomsplatåer och Kundalinis olika ansikten. För dig som är intresserad av att förstå icke-dualistisk tantrisk filosofi och gudinnetraditionens mer esoteriska delar erbjuder den här kursen en möjlighet du inte vill missa! 

Genom den får du tillgång till föreläsningar, mantra, meditation,  textdokument och reflektionsövningar om varje enskild Mahavidya och den större tantriska traditionen. Som vanligt är intentionen med undervisningen inte endast att tillhandahålla och uttolka information som annars kan vara svår att nå och förstå, men att erbjuda den kunskap som befriar.

Du studerar i egen takt och har tillgång till allt material så länge du vill.

För en introduktionsvideo och mer information, besök:

https://saraswati-studies.teachable.com/p/dasa-mahavidyas-de-tio-visdomsgudinnorna

Durga Puja och Kundalini Shakti – kraft, skönhet och visdom (Självstudier Online)

Navarathri betyder nio nätter och är namnet för en festival som varje år helgar just så många nätter till gudinnan Durga, hon vars namn betyder ungefär ”när vägen blir svår att vandra”. Hon som är den stora beskyddaren av de som inte kan beskydda sig själva, försvararen av rättviseprincipen. Men också vår egen inre eld, vår Kundalini Shakti, vår andliga drivkraft och vilja att vara nära det sanna, det vackra och det visa.

Under de nio dagarna, som infaller flera gånger under året med det största firandet under hösten, vördas Durga i tre olika former/aspekter. Som den kompromisslösa Kali– rytandet av frihet, som tillåter oss att bryta igenom stagnation och ignorans, hon som låter oss göra det stora offret. Som Lakshmi– förmågan att se livets skönhet, hon som ber oss att kultivera reciprocitet och vårda våra relationer. Och som Saraswati– hon som är den estetiska förfining, urskillningsförmåga och visdom som kommer genom regelbunden och hängiven praxis.

Under kursens gång kommer du att få tillgång till föreläsningar, mantran, meditationsövningar, texter samt asana- och mudraklasser för att hjälpa dig att komma i kontakt med Shakti, utifrån din nuvarande livssituation.
Ledorden transformation och integration påminner oss om att våra inre processer behöver bära frukt i vårt yttre agerande, ta plats i vår vardag. För mig är det den stora behållningen av den här typen av praxis; Gudinnans gåva om vi så vill. En inre och yttre revolution som skänker djup mening och tillit, som installerar handlingsförmåga och driv och som överväldigar oss i sin skönhet! 

Du studerar i egen takt och har tillgång till allt material så länge du vill.

För mer information och en introduktionsvideo, besök:

https://saraswati-studies.teachable.com/p/durga-puja-och-kundalini-shakti-kraft-skonhet-och-visdom

Yogans Historia, Filosofi och Mytologi (Självstudier Online)

Det var med stor glädje som jag under våren 2018 startade en banbrytande teoretisk utbildning som riktade sig till yogalärare eller utövare som ville fördjupa sin förståelse för den yogiska traditionen (eller mer korrekt; traditionerna). Nu erbjuder jag en möjlighet att gå kursen online!

Under kursens gång studerar vi yogans komplexa historia, samband och dissonans mellan olika klassiska texter (Patanjalis Yoga Sutra, Bhagavad-Gita, Ramayana, Vijnana Bhairava Tantra m.fl), djupdyker i den mytologiska skatt som är kopplad till yogatraditionerna och utforskar olika sätt att förhålla sig till berättelser och gudomar. Vi närmar oss även de olika filosofiska skolorna (Samkhya, Vedanta, Kashmir Shaivism) för att se på vilket vis de kan aktualiseras i våra liv idag, om de alls angår oss?

Som religionsvetare och yogalärare erbjuder jag en unik kombination av klarsynt kritik och devotionellt djup. Min önskan är att vi både betraktar traditionerna med förståelse för deras ursprungliga kontext, i ljuset av vår kontemporära praxis och med en villighet att smaka på vad de faktiskt har att erbjuda.

Du studerar i egen takt och har tillgång till allt material så länge du vill.

För mer information och en introduktionsvideo, besök:

https://saraswati-studies.teachable.com/

Fortbildning för Yogalärare 

Jag undervisar filosofimodulen på Flow Yogaschool Swedens lärarutbildningar (200 h ”Take the leap” och 300 h ”Dive deep”). Min modul i grundutbildningen ger en förståelse för Yogans historia och skillnader mellan olika filosofiska system. Vidareutbildningen ger en djupdykning i tantrisk filosofi. Du finner mer information här:

https://www.flowyogaschoolsweden.com/ayurveda-filosofi-chanting

Du kan även lyssna till och prenumerera på mina föreläsningar på Youtube genom att söka på Tova Olsson eller följa mig på instagram genom @saraswati-studies. Mycket nöje!