Kurser och Utbildningar

Terminskurs Yoga & Meditation 

Varje undervisningstillfälle använder asana, pranayama och mudra för att nå specifika öppningar i kroppen, samt stärka och rena densamma. Chantande av mantra, mytologiskt berättande och djupgående filosofi tar även stor plats, alltsammans tillgängligt, humoristiskt och ömt presenterat, med intresse för gruppens gemensamma mål och välbefinnande i centrum.

Just nu erbjuder jag inga veckobaserade terminskurser eftersom jag arbetar på min avhandling vid Umeå Universitet. Men om du vill ta klass för mig online finner du mängder av möjligheter här

 

The History, Philosophy and Mythology of Yoga (online through zoom)

This is a ground-breaking theoretical education that strives to unite academic knowledge and embodied wisdom; to join a critical mind with a devotional heart. It is aimed at yoga teachers or curious practitioners who want to deepen their understanding of the yogic tradition (or more correctly; traditions) and know more (a lot more) about the philosophical systems and the mythological stories they contain.

The course will offer an overview of the history of yoga and why it is far more complex than it is often portrayed. As a student, you will learn to see the differences and similarities between the various philosophical schools that are often carelessly referenced to in the contemporary yoga world and understand how they relate to the texts frequently studied in teacher trainings, e.g. Patañjali’s Yoga Sūtra.

You will also get to study texts that you may not be familiar with but which are guaranteed to influence how you practice yoga. Not to mention all the wonderful, wisdom-filled myths!

Taught by a scholar-practitioner who offers a unique combination of clear-sighted criticism and devotional depth, this course wishes for you to reflect upon the traditional teachings of yoga with an understanding of their original context, in the light of contemporary practice, and with a willingness to taste what they actually have to offer! This is thus far more than an academic education (even though efforts have been made to refer the most advanced and credible research in the field). The intention is ultimately not only to provide information, but to offer the knowledge that is nourishing, perhaps even liberating.

The course consists of 7 modules:

The Historical Development of Yoga. What is Yoga and for whom? What does contemporary research say about the origins of Yoga? What has been the goal of the practice throughout the ages? Review of the many definitions of Yoga (as a method and a state), the concepts of liberation (mokṣa, kaivalya, jīvanmukti), and the differences between Classical Yoga, tantric Yoga and Haṭha Yoga.

Yoga Philosophy. What do we even mean by this term? Review of the major philosophical systems often referred as ”Yoga Philosophy”, above all Sāṃkhya and Vedānta and the value of knowing the slightly deeper, philosophical background to the techniques or text fragments often used when teaching contemporary yoga.

Patañjali’s Yoga Sūtra. How did an advanced meditation manual become an integral part of the Western Yoga canon? We place the text in its historical context and study the breadth of translations and interpretations it has undergone. Review of ethical principles (yama and niyama), the concept Rāja Yoga and Swami Vivekananda’s, as well as T. Krishnamacharys’s part in spreading Yoga to the West.

Bhagavad Gītā – the Song of the Blessed One. We study the text as part of the world’s greatest epic – the Mahābhārata. Review of the concepts Jṇāna Yoga and Karma Yoga. We also speak about Yoga as a political tool or an urging for activism.

Rāmāyaṇa – the Hero’s Journey. How can we interpret the mythological journey of Rāmā, Sītā and Hanumān? Review of Bhakti Yoga and devotion as a method for reaching liberation.

Devī Māhātmya – the Glory of the Goddess. Review of the Śakta Tantra tradition, the importance of female deities (such as Kālī and Durgā) from a yogic, historical and feminist perspective, and the meaning of kuṇḍalinī.

Vijñānabhairava Tantra – Embodied Meditation. We practice a string of somatic, traditional meditation techniques from the tantric tradition. Basic review of Kashmir Śaivism (or nondual Śaiva Tantra) and differences between ”classical” and contemporary forms and expressions of Tantra.

The course will run live through zoom on Fridays 10 AM-12.30 PM CET starting on the 8th of September and continuing on the 6th of October, 10th of November, 15th of December, 12th of January, 2nd of February and 1st of March.

Participants will have access to all the recording for a lifetime.

Mandatory course literature is Yoga and Tantra – History, Philosophy and Mythology by Tova Olsson, published by Motilal Banarsidass in 2023. 

Find more information and sign up here

Bhagavad Gita- the song of the Blessed One (självstudier online)

 

Better one’s own duty, though imperfect

Than the duty of another well performed;

Performing the duty prescribed by one’s own nature,

One does not incur evil (Bhagavad Gita 18.47)

 

Få texter berör, upprör och vägleder som Bhagavad Gita, ofta översatt till ”herrens sång”. Verket utgör en del av världens längsta epos Mahabharata och skrevs ner för första gången kring 300-talet f.v.t. Det är en text om tvivel, plikt och rättrådighet och därför angår den oss även idag, så långt från sin ursprungliga kontext, både geografiskt, religionshistoriskt och tidsmässigt. 

Bhagavad Gita kan läsas både som filosofisk undervisning, poesi och historisk skildring. I den här kursen studera vi den för dess skönhet, visdom och oefterhärmliga vis att lägga fram yogisk doktrin. 

Texten inleds med att huvudrollsinnehavaren, Arjuna, blickar ut över ett slagfält han inte vill strida på och modfälld lägger ned sina vapen. Arjunas upplevelse är i princip- ”vad jag än gör så blir det fel, så jag väljer att inte göra något.” Men i sitt desperata tillstånd, full av tvivel, är han också redo att bli undervisad. Och det blir han – av Gud själv – som tagit formen av hans släkting och vän, Krishna.

Genom Bhagavad Gitas berömda rader tas vi med på en resa, inte bara genom en religionshistorisk miljö där allt fler människor avgett uppgivelselöften och behövde lockas tillbaka till sina kollektiva och personliga plikter (dharma) men genom en människas inre frågor om vad som egentligen är bäst- att agera eller att låta bli, om hur verkligheten är uppbyggd, om varför vi gör saker trots att vi inte vill och hur vi når befrielse. 

Kursen gavs live via zoom under våren 2023, men du kan fortfarande studera den i egen takt, via min online-plattform. Du finner kursen här

 

Kashmir Shaivism- hjärtat av klassisk tantra (självstudier online)

Har du någonsin funderar över vad den dansande formen av Shiva egentligen symboliserar? Eller om du redan vet det, vad mer det filosofiska system som frambringade den här utsökta ikonografin rymmer?

I den här kursen, som erbjuder en fördjupning i vad som har kallats Kashmir Shaivism, eller icke-dualistisk Saiva Tantra studerar vi med hjälp av några av de mest framstående och djupt transformativa texter tantrisk tradition frambringat; Shiva Sutras, Spanda Karika och Pratyabhijna Hrdaya. Texter som inte bara har en förmåga att revolutionera ditt inre och yttre liv, men som faktiskt övar betydligt större inflytande på dagens yogautövning än vad vi kanske tror.

Kursen är för dig som är nyfiken på klassisk tantra men kanske finner texterna svårförståeliga, för dig som redan studerar klassisk tantra men vill gå djupare och för dig som helt enkelt fascineras av tanken på att hela världen kan bestå av en kombination av medvetande och energi, som oupphörligen pulserar oss alla in i manifestation!

Eftersom det här är en holistisk tradition som påverkar alla delar av våra liv och som måste erfaras för att förstås, består kursen inte endast av filosofiska föreläsningar och textdokument utan riklig tid ges även åt meditation och mantra.

Du som går kursen får tillgång till:

  • 8 st 40 -100 minuters föreläsningar om tantrans historia och dess filosofiska begrepp. Föreläsningarna finns både som audiofil och videoinspelning och kan laddas ner.
  • 4 st unika textdokument som förklarar kontexten och betydelsen av Kashmir Shaivism som filosofi och praxis.
  • Initierade mantran ur traditionen.
  • Guidade meditationsövningar ur traditionen.
  • Ingående förståelse för texterna Shiva Sutra, Pratyabhijna Hrdaya och Spanda Karikas.
  • 2 st 30 minuters bonusföreläsningar med meditationer ur texten Vijnana Bhairava Tantra, samt ett textdokument som förklarar dess ursprung och betydelse.

Du får även hjälp med din sadhana (dagliga utövning) genom förslag och reflektionsövningar. Kursen finns tillgänglig både på engelska och svenska! Du finner mer information om kursen genom att  klicka här

Yogans Historia, Filosofi & Mytologi (självstudier online)

Det var med stor glädje som jag under våren 2018 startade en banbrytande teoretisk utbildning som riktade sig till yogalärare eller utövare som ville fördjupa sin förståelse för den yogiska traditionen (eller mer korrekt; traditionerna). Nu erbjuder jag en möjlighet att gå kursen online!

Under kursens gång studerar vi yogans komplexa historia, samband och dissonans mellan olika klassiska texter (Patanjalis Yoga Sutra, Bhagavad-Gita, Ramayana, Vijnana Bhairava Tantra m.fl), djupdyker i den mytologiska skatt som är kopplad till yogatraditionerna och utforskar olika sätt att förhålla sig till berättelser och gudomar. Vi närmar oss även de olika filosofiska skolorna (Samkhya, Vedanta, Kashmir Shaivism) för att se på vilket vis de kan aktualiseras i våra liv idag, om de alls angår oss?

Som religionsvetare och yogalärare erbjuder jag en unik kombination av klarsynt kritik och devotionellt djup. Min önskan är att vi både betraktar traditionerna med förståelse för deras ursprungliga kontext, i ljuset av vår kontemporära praxis och med en villighet att smaka på vad de faktiskt har att erbjuda.

Du studerar i egen takt och har tillgång till allt material så länge du vill. För mer information och en introduktionsvideo, klicka här

Dasa Mahavidyas- De tio tantriska visdomsgudinnorna (självstudier online)

Dasa Mahavidya betyder Tio stora Visdomar och avbildas inom Sakta Tantra som ett gäng minst sagt makabra gudinneformer. Några av dem är välkända, som Kali och Tara, andra mer obskyra, som Bagalamukhi och Matangi. Men de representerar alla både stadier i den kosmiska evolutionen såväl som den mänskliga andliga/kreativa utvecklingen.  Därför kan de kallas både kosmiska krafter, visdomsplatåer och Kundalinis olika ansikten. För dig som är intresserad av att förstå icke-dualistisk tantrisk filosofi och gudinnetraditionens mer esoteriska delar erbjuder den här kursen en möjlighet du inte vill missa! 

Genom den får du tillgång till föreläsningar, mantra, meditation,  textdokument och reflektionsövningar om varje enskild Mahavidya och den större tantriska traditionen. Som vanligt är intentionen med undervisningen inte endast att tillhandahålla och uttolka information som annars kan vara svår att nå och förstå, men att erbjuda den kunskap som befriar.

Du studerar i egen takt och har tillgång till allt material så länge du vill. Kursen finns tillgänglig både på svenska och engelska! För en introduktionsvideo och mer information, klicka här

Min bok ”Yoga & Tantra- historia, filosofi och mytologi”

Under sensommaren 2021 såg min nya bok äntligen dagens ljus! Jag skrev den eftersom jag upplevde att det saknades bra yogalitteratur på svenska som kombinerar ett akademiskt, kritiskt perspektiv med utövarens erfarenhet. Såhär lyder baksidestexten:

Berättelserna om hur gammal yoga som praktik är, var den uppstod och vem den tillhör är många och inte sällan motstridiga. Yogautövare måste ofta navigera genom en djungel av information för att söka svar på sina frågor. Vad är egentligen målet med yoga? När uppstod den typen av utövning som lärs ut idag? Är det relevant för samtida yogautövare att studera Yoga Sutra? Vad symboliserar de olika indiska gudarna och gudinnorna? Och hur hänger egentligen yogisk och tantrisk tradition samman?

I Yoga & Tantra- historia, filosofi och mytologi får du en lättläst och klar överblick över yogan och tantrans ursprung och historiska utveckling och en djupare förståelse för de olika filosofiska system och begrepp som används under namnet ”yogafilosofi”. Boken ger även inblick i hur yogavärldens klassiska litteratur kan förstås kontextuellt, dvs hur den relaterar till och speglar den tid och plats den uppstod i. Samt hur yogisk mytologi och dess gudomar kan användas för att sätta ord på inre upplevelser eller stärka delar av oss själva. Boken är ett måste för yogalärarutbildningar såväl som för den nyfikna yogautövaren eller vetgiriga sökaren.

Tova Olsson är yogalärare, skribent och religionsvetare. Hon har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och föreläser, samt håller utbildningar om yogans historia, filosofi och mytologi. Hon har en MA i religionshistoria från Göteborgs Universitet och skriver för närvarande på sin doktorsavhandling vid Umeå Universitet.

Boken är tillgänglig via bokhandeln. Du kan även köpa ett exemplar genom att maila mig (tovaolsson@gmail.com).

Under 2023 kom boken även ut på engelska genom det välkända indiska förlaget Motilal Banarsidass. 

Du kan beställa den engelska versionen här

Du kan även lyssna till och prenumerera på mina föreläsningar på Youtube här eller följa mig på Instagram genom @saraswati_studies. Mycket nöje!