• Filosofi

  På tröskeln till ett nytt perspektiv

  För dem av oss som har en förkärlek för distinkta gränser, tydliga avslut och klar vägledning ter sig livet ofta förvirrande motsägelsefullt. Processer som aldrig tycks slutförda, trådar som vävs samman för att sedan lösas upp igen, en väg kantad av regnbågar och synkrona sammanfallanden som plötsligt leder till fel plats. Eller? Livet har sin storslagna magi och sin upprepning, sin gåtfullhet och sin förutsägbarhet. Det prövar ständigt sin förmåga till överväldigande, omvälvande förnyelse även i center av sin uråldriga evighet. Den indiska, och yogiska, traditionen förnekar bestämt linjärt tids-tänkande och upplever och beskriver världen och livet i den som cirkulärt, stundtals spiralformat, där början eller slutet på en historia med nödvändighet utgör mitten av flertalet andra. Enkelt sagt är…

  Kommentarer inaktiverade för På tröskeln till ett nytt perspektiv
 • Filosofi

  The roar of the feminine

  Den tantriska traditionen säger att det feminina, Shakti (energi) är ren kraft medan det maskulina, Shiva (medvetande) är kapaciteten för vördnad och förundran. Om förundran är Shivas svala, expansiva tillstånd, som håller sin egen självtillräckliga lycksalighet så är Shaktis gensvar förtjusning – ett berusat bubblande av kreativ förmåga, evig föränderlighet och absolut självständighet. Men det ligger även i det femininas natur att ryta, som mytologin kring Gudinnorna Durga och Kali framvisar. Och det Gudinnan riktar sitt öronbedövande rytande mot är alltid det maktgalna, självcentrerade, giriga, hånfulla. I myterna tar det formen av kraftfulla demoner, snabba att skifta form och kvicka att ta till våld, säkra på sin oövervinnerlighet. Förödande ofta försöker Demonen…

  Kommentarer inaktiverade för The roar of the feminine
 • Filosofi

  The encouragement of light

  Ofta omskrivs den spirituella mognaden som något som infinner sig i slutet av en process där vi, likt en lotus, växer ur gyttja och mörker och sträcker oss mot ljuset ovanför. Det finns oändligt mycket att säga om det. Att det är en version av sanningen som presenteras för nybörjare (sökare) för att de ska kultivera den nödvändiga disciplinen. Att det är en bild av hur vi rör oss igenom naturens kvalitéer (från mörker och stagnation, genom aktivitet och strävan till klarhet och ljus) för att senare förstå naturen men inte påverkas av den (att vara i världen, men inte av världen) Min erfarenhet, som någon som älskar gudinnan, är…

  Kommentarer inaktiverade för The encouragement of light
 • Filosofi

  Utsläckandet av elden, tändandet av flamman

  ”Enlightment is the ego´s ultimate disappointment” hör jag Ram Dass säga. En av många one-liners som antingen låter komiska eller förödande sanna för oss, beroende på var vi befinner oss på vår resa. Vi rör oss tillsammans med begrepp som är så storartade att vi skulle tappa andan och falla rakt in i Madya, utrymmet emellan, om vi för ett ögonblick helt förstod deras innebörd. Vi anar, men är märkligt oförberedda på hur mycket vi är tvungna att ge upp under resans gång. Och att det är en stor sorg att lägga ifrån oss det vi trodde vi var och hade; identitet såväl som bindande kunskap. Visst kan vi spela…

  Kommentarer inaktiverade för Utsläckandet av elden, tändandet av flamman
 • Filosofi

  Making the Darkness Conscious

  Vi lever i en väldigt speciell och utmanade tid på många sätt. Och det är en utmanande tid att vara yogalärare, att göra det till sitt arbete att avtäcka kunskapen om själens odödlighet. Medans allt fler praktiserar yoga verkar allt färre nå ett tillstånd av yoga. Få går hela vägen utan låter sig nöjas med att stanna på ytan. Där rör vi oss bekvämt inom gränserna för våra comfort zones, de platser i oss som redan är ”upplysta”, belysta, och roar oss med att sätta intentioner för världsliga mål eller visualiserar det som ännu inte är oss givet. Men som Carl Ljung sa ”One does not become enlightened by imagining…

  Kommentarer inaktiverade för Making the Darkness Conscious
 • Filosofi

  Spirituell praxis

  I Upanishaderna står det skrivet att om vi längtar efter sanningen på samma vis som en drunknande man längtar efter luft så kommer vi finna den ögonblickligen. Men vem känner ett lika instinktivt behov av att känna sanningen som vi gör av att få behålla våra liv ? Den sufiska traditionen säger att hjärtats längtan är gömd djupt inom oss och behöver föras in i ljuset av vår medvetenhet innan vi kan börja realisera dess oerhörda kraft. För att hjälpa oss att fokusera på hjärtat och aktivera den förunderligt transformerande kraft som är kärlekens har spirituella tekniker utvecklats genom alla tider, över hela världen. De här teknikerna är en del…

  Kommentarer inaktiverade för Spirituell praxis